Taotlus

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus (KAVS)
Andmeid kasutatakse vastavalt KAVS-is toodud nõetele.

Nimi:*
E-mail:*
Telefoni number:*
Isikukood*
Soovitav laenusumma:*
Vabatahtlik lisainfo:
Kinnistu või katastri number:
Maakond:
Linn / vald:
Aadress:
Postiindeks:
Ülalpeetavate arv:
Perekonnaseis:
Haridus:
Töökoht (asutuse nimi):
Amet :
Neto sissetulek (eurodes):
Igakuised kulutused kokku (eurodes):

Kui soovite täita täpsema Taotluse , palun edastage dokument Fresh Finance OÜ-le

Fresh Finance OÜ hinnakiri alates 01.01.2019