Hinnakiri

Hinnakiri alates 01.01.2019

Fresh Finance OÜ HINNAKIRI

Kehtiv alates 01.01.2019

1. Lepingu sõlmimine
laenusumma kuni 5000 eurot 200 eurot
laenusumma üle 5000 euro kokkuleppel, min 300 eurot
2. Lepingu muutmine
maksepäeva muutmine fikseeritud intressiga lepingul tasuta 1x aastas
laenusumma suurendamine 2% täiendavast laenusummast,

min 300 eurot

muu lepingu muutmine (nt laenuperioodi muutmine, tagatise vahetus jmt) 2% laenusummast, min 200 eurot
laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine:
a) tarbijakrediit fikseeritud intressiga 1% ennetähtaegselt tagastatud laenusummalt, kui ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise

vaheline periood on pikem kui 1 aasta ning 0,5% ennetähtaegselt tagastatud laenusummalt, kui see periood ei ületa ühte aastat

b) tarbijakrediit fikseerimata intressiga 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 kuu intress
c) muu laen 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 kuu intress
3. Intressimäär
fikseeritud intressimäär * alates 16%
fikseerimata intressimäär (intressi baasmäär + intressi marginaal):
a) intressi baasmäär 6 kuu Euribor
b) intressi marginaal * alates 9%
4. Iseteeninduskeskkonna lepingu sõlmimine tasuta
5. Tagatise turuväärtuse sisemine hindamine tasuta
6. Notariaalses tehingus osalemine
tehingus osalemine esinduse asukoha linnas: **
a) hüpoteegi seadmine uue laenulepingu tagatiseks, tehingus osalemine laenu täieliku tagastamise korral või täiendava hüpoteegi seadmisel tasuta
b) muu notariaalne tehing 100 eurot
tehingus osalemine väljaspool esinduse asukoha linna 300 eurot
7. Sissenõudekulud
tarbijakrediidi sissenõudekulud pärast lepingu lõppemist kogusummas 30 eurot, kui nõue on kuni 500 eurot;

kogusummas 40 eurot, kui nõue on 500 1000 eurot; kogusummas 50 eurot, kui nõue on üle 1000 euro

meeldetuletus osamakse tasumisega viivitamisel või tagatise kindlustuskohustuse mittetäitmisel:
a) tarbijakrediit esimene meeldetuletus tasuta; järgmine meeldetuletus 5 eurot; lepingu ülesütlemise kiri 25 eurot
b) muu laen 40 eurot
8. Leppetrahv
lepingus toodud kohustuste rikkumine kuni 5% tagastamata krediidisummalt
juriidilise isiku laenu makse tasumisega viivitamisel vähemalt 30 päeva kuni 1000 eurot iga rikkumise eest, kuid mitte rohkem kui laenu graafikujärgse(te) makse(te) võlgnevus
9. Viivis ***
tarbijakrediit lepingujärgne intressmäär aastas
muu laen 0,06% päevas
10. Muud teenused
koopiate valmistamine esimene lehekülg 5 eurot, iga järgnev 0,5 eurot lehekülg
kinnituste, tõendite väljastamine 50 eurot

* Arvutatakse igale kliendile ja sõltub peamiselt kliendi krediidivõimest, krediidikäitumisest, laenu tagatisest ja omafinantseeringust

** Tallinn.

*** Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust ja 365 päevasest aastast. SigmaCapital OÜil on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta.

Hinnakiri on kättesaadav SigmaCapital OÜ esindustes ja veebilehel SigmaCapital.ee